Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Idegenforgalmi alapismeretek 3.

2014.11.19

Idegemforgalmi alapismeretek 3. óra (saját jegyzet)

 

Az idegenforgalmi irányítási rendszer

Az idegenforgalom nagy változásokon ment keresztül. (98.oldal)

 

Az idegenforgalmunk új típusú fejlesztése érdekében tett eddigi intézkedések:

Liberalizálni kell a feltételeket

- a határőrség leépítése, de még véd bizonyos területeket (zöld sáv)

A vámot eltörölték, a kereskedelmi tételeket csak országon belül ellenőrzik.

Liberalizálni a bankszektort

- pénzváltók, kártyák működtetése

- forint konvertálása

Motiváció szélesítése

- agglomeráció is lehet idegenforgalmi terület

- a megyerendszer lebontása

- idegenforgalmi régiók kijelölése

Fontos az infrastruktúra bővítése és a szolgáltatási rendszer kapcsolódása.

Érdekeltté kell tenni az önkormányzatokat

- adó formájában részesedik a tevékenységből

- a programban résztvevő városok: Debrecen, Szeged, Pécs, Székesfehérvár,

Győr, Budapest

Általánosan a szállóhelyek (1-5 csillagosan is), éttermek, szolgáltatások bővítése.

Fő cél megmaradt:

1.      hivatás- és businessturizmus, konferenciaturizmus

2.      gyógy, termál, wellness

3.      kultúrturizmus

4.      speciális turizmus: falusi, tanyasi, vadász, halász, sport

 

Ki az, aki ezt ellátja?

szervezetek - jellemző a sokféleség, kettősség

1998 - négy pillér

jelenleg az Önkormányzati Minisztériumhoz tartozik

+ TIB = Tájegységi intéző Bizottság

Államtitkárság alá főosztályokat szerveznek → ők irányítják az IFO-t

Regionális Bizottságok

A Nemzeti Parkok ezeken kívül esnek, ők a Tájegységhez tartoznak.

OIB - Országos Idegenforgalmi Bizottság

→ párbeszéd: a Regionális és a Tájegységivel.

Pjt = Polgári jogi társaság

kht, gmk, bt - nincs elég tőke, ilyen már nem lehetséges

+ biztosítási betétet kell tenni

Kft, Rt alaptőkéje mennyi? (Google)

IFO Nemzetközi Szervezete: UNWTO

Szakmai Szövetségek

+ Magyar Nemzeti és Nemzetközi Gasztronómiai Szövetség

+ Magyar Cukrász Szövetség

 

Tételek:

 

1. tétel

- idegenforgalom meghatározása, motivációk, + multiplikátori szerep

→ 3 oldalas kidolgozás, alap - bármibe betehető

- történeti fejlődés - I. II. vh-ban a gatdagok kiváltsága volt

- az alsóbb néposztály szabadidő híján nem utazik

- 60-70-es évek: felszabadult idő - kistelkeket vásároltak az emberek

- 70-80-90-es évek - Mo. pol., társ., gazd. helyzete kedvez az utazásnak.

- 2 csoport: vakációs és hivatásos turizmus

- A turizmus fogalma: békés célú, minimum 1 éjszaka kereskedelmi szálláshelyen

- küldő - fogadó

- megjelenési formái

- Deffert elmélet

 

2. tétel

- kereslet = 1 tényezős: turista

- milyen összefüggések vannak? - szándék, lehetőség, szükségszerűség

- a kereslet igényét megvizsgálni: személyi, tárgyi, jogi feltételekre épít a turista.

- kiutazhat-e - jogi

- mivel szeretne utazni - tárgyi

- kik azok, akik bonyolítják? - személyi

- a kereslet megismerkedik a motivációval

- anyagi formában is megismerkedik

- milyen szolgáltatások vannak a csomagban

- milyenek az emberek ott

- nemzetközi / belföldi, aktív / passzív

 

3. tétel

- IFO termék és kínálat

- termék: szolgáltatás, és annak halmaza

(nem megtekinthető, nem kipróbálható, nem raktározható)

- szolgáltatás: az IFO legfontosabb eleme

- kínálat: maga a szolgáltatás (utazási irodák, stb)

- interszektorális (nemzetközi téren megtalálható)

- mobil

- IFO komplexitásnak kell megfelelni - szállás, vendéglátás, szórakozás

- sajátosság: csoportoknak - egyéneknek, helyszínen - telepített helyen

- figyelembe kell venni: árakat, közönséget (más-más áron, kedvezmények)

- befolyásolható tényezők:

- kereslet, árak, különböző országok

- társadalom politikai hangulata

- egészségügyi problémák, infrastruktúra

- minőség (szolgáltatás rendszere)

- fix / fakultatív programok aránya, összetétele

- package, szezonalitás

 

4. tétel

- ár - árszínvonal - árfolyamszabályzás

- ár = kínálat pénzbeli megjelenítése

- árszínvonal = minőséget képvisel                    összefüggenek

- árfolyam = valuta le és felértékelése

 

 

- magas ár

- alacsony színvonal                                csökkennek a piaci lehetőségek

- a hazai valuta felértékelése

 

- IFO - exportpótló tevékenység - mindhármat figyelembe kell venni

- marketing = piac - kereslet / kínálat között mozgó értékesítési lehetőség

- folyamat - szakaszok:

- tervezés: helyzet felmérése

- cél kitűzése

- stratégia

- programozás

- megvalósítás: helyzetfelmérés (saját és konkurencia)

 

5. tétel

- dinamikusan fejlődő iparág az utolsó évben

- ha képes a multiplikátori szerepét mozgósítani → nagyobb bevételek

(mert a háttéripar is fejlődik)

- exportpótló

- munkahelyteremtő

- békés célú

- politikai, gazdasági, társadalmi, emberi célokat teremt

- fejlődéstendencia - ha az IFO jól működik, a lakosság is jól él

- elősegíti: a lakosság iskolázottsága, szakmai ismeretek

→ exkluzív turizmust is bonyolíthat

- Mo-n az IFO jelentősége nagy (Széchenyi-program, Fejlesztési Tervek támogatják.

- főleg az EU csatlakozás után

- turizmuspolitika: pozitív, liberális, ehhez felkészült az ország gazdasági vezetése

- feladat: infrastruktúra, gazdaság-erősítés, kapacitás bővítése

(szálloda, falusi, tanyasi, éttermek)

- érdekeltté kell tenni az önkormányzatokat

- cél és spec. motivációk szorgalmazása

- hivatásos, konferencia, gyógy, kultúr, spec. turizmus szervezése

- bizonyos amerikai réteg célzása (Tony Curtis) - nosztalgia utak

- Távol-Kelet beszervezése (kínai kapcsolatok)

- portugál / magyar, holland / magyar kapcsolatok

 

6. tétel

országos szövetségek

 

7. tétel

inform. rendszer:        - általános

- gazdasági                         személyi, tárgyi feltételek biztosítása

- operatív

- maguk a turisták

Statisztikai Hivatal adatai (lásd jegyzet, könyv)

1970-es évek végéig - tömegturizmus

tömeges és vakációs - jellegénél fogva előre nem jól tervezhető, a bevételek alakulása

elmaradt, ezért az ország IFO vezetése az exkluzív irányába szervezi át a folyamatot.

ennek feltétele: infrastruktúra

- szállodai kapacitás

- minőség

- programok összetettségének vált.

- környezeti háttér

- biztonság szavatolása

80-as évek: annak ellenére, hogy a tárgyi / személyi feltételeket biztosították,

az exkluzív turizmus nem tudott emelkedni.

ok: az ország gazdasági, politikai, társadalmi színvonala nem volt kompatíbilis

az exkluzív turizmus elképzeléseivel.

exkluzivitás lényege: minőségi szállodák, szolgáltatások, package, motivációk

bővítése és megjelenítése a hivatás / biznisz-turizmuson belül.

 

8. tétel

A két oszlop, amit felsoroltunk (vakációs / biznisz-turizmus)

- jelentősége: fogadóterületeket tudunk kialakítani - motiváció

- konferenciaközpontok az 5 városban

- jelenlegi helyzet: legyünk pozitívak

- dinamikus, de további fejlesztésre szorul az infrastruktúra

- növelni, de széthúzni a kapacitást (több, de 1-5 csillagos)

- önkormányzatokat érdekeltté tenni

- szervezetek hatékonyabbá tétele

- falusi / tanyasi

- bicikli / lovas

- gasztronómiai / borászat

- nagy probléma a közbiztonság

- hangsúly a környezetvédelemre

- életszínvonal emelése

 

9. tétel

gyógy-idegenforgalom:

egyik legfontosabb motiváció, amit a welness turizmussal célszerű kiegészíteni

alapfeltétel: személyi / tárgyi / jogi feltételek biztosítása

fontos az egészségügy stabilitása

- nemzetközi egészségügyi kapcsolat továbbfejlesztése

- szakemberképzés - lekötése

- tárgyi feltételek biztosítása - gyógyászati épületek, eszközök

- jogi - EU-n belül

klimatikus gyógy-turizmus, izolált gyógy-turizmus

- gyógyforrások - gyógyfürdők

- klimatikus helyek - pl. hegyvidék

izolált - pl. AIDS-esek, cukorbeteg gyerekek

gyógy-tényezők, forrás, klíma, környezet kiválasztása, tájolás (DNY-i),

környezetbarát, fenntartható legyen, szakembergárda, eszközök

 

10. tétel

Fejlesztési Terv

Széchenyi program - IFO régiók kijelölése

- személyi / tárgyi feltételek meghat. fejlesztése

- pályázatok meghirdetése

- beruházások banki támogatása

- infrastruktúra-fejlesztés támogatásának programja

→ ezt pótolta a Nemzeti Fejlesztési Terv 1., 2. - a turizmus fejlesztése is benne van

- a jobb megvalósításhoz vezet

- a gyors profithoz jutást kell szorgalmazni - újabb eszközök

inszentív utak: ösztönzés, jutalmazás, cégek részéről a termelés javítása,

- a nagyobb bevétel szorgalmazása érdekében hozták létre

→ támogatni lehet a dolgozókat csoportos utazásokkal

tanulmányi

szakmai / konferenciák

- kiegészülnek egyéb szabadidős fix és fakultatív programokkal

- költségek - a cégek állják

- szervezés - együttműködéssel :

cégek + utazási irodák + közlekedési vállalatok + biztosító társaságok = IFO-ban résztvevők közösen szervezik.

- előnyei - hivatás / gazdasági / biznisz-turizmus előnyei

 

11. tétel

konferencia-turizmus

plenáris üléstermek, szekció üléstermek

biznisz-center építés (infrastruktúra, hostess szolgáltatás, tolmácsok)

+ komplexitás (szállás, ellátás)

 

12. tétel

túl centrális (Budapest + Debrecen)

rendezvényszervezés - milyen idegenvezetők, hostessek, + más IFO dolgozók

tárgyi: közlekedési infrastruktúra

jogi: magyar + EU törvényekhez kell igazítani

public relation = közönségkapcsolat (PR)

a közönséget kell szolgálni

vállalati érdekek                              közös nevezőre hozni

szoros kapcsolatban van a sales promotionnal)

reklám

 

13. tétel

piac fogalma

küldő - fogadó terület közötti mozgás

specifikus idegenforgalmak

zarándok - belső indíték, tömeges, szűk anyagi bevétel

fontos: a jó bemutatkozás, arculatteremtő, imázsteremtő

 

14. tétel

pl. a 6-os pont

 

 

15. tétel

(kimaradhat)

- milyen vállalkozások vehetnek részt: kft, zrt stb.

- körutazó turizmus (a vakációs turizmus egyik fő motívuma)

 

16. tétel

- közepes és túlcentralizált

- cél: a kapacitás bővítése, az osztályba-sorolás bővebb megjelenése,

falusi / tanyasi turizmus

- motivációkkal való befolyásolása fix és fakultatív programokban

- legnagyobb édesvízi tó

- Európa egyetlen pusztája

- természeti adottságok / gyógy-turizmus

- történelmi korokat tudunk említeni (római, török)

- kulturális - építészet, szobrászat, festészet, Kodály-módszer, táncművészet,

gasztronómia

- el lehet szegényedni / meg lehet gazdagodni

 

17. tétel

- lásd 6. tétel

 

18. tétel

- nagy szerepet játszik

- autópályák építése, úthálózat

- vasutak átszervezése

- bővítik a repülések (űrutazás?)

 

19. tétel

- fontossága:    - munkahelyteremtés

- közvetlen bevételi forrás

- a háztáji többletet közvetlenül értékesítheti

- szemléletváltás (a mezőgazdaságot az EU szűkíteni akarja)

- komplexitás megjelenése kulturális eredménnyé válik (= szebb lesz a falu)

- agglomerációval összedolgozás

- az elmaradott térségek fejlődhetnek

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.