Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Művészettörténet 1.

2014.11.19

Európai művészettörténet magyar példákkal  

Parlament, Zsinagóga, Terror háza, Holocaust emlékközpont - nem vezethetünk

1 ½ - 2 órát bír egy csoport! - válogassunk! (célcsoportra irányítsunk)

2 fontos: Nemzeti Galéria, Szépművészeti Múzeum

 

Gombrich: A művészet története (általános mű) - csak ismerkedésre

 

Választunk egy korszakot, és arról beszélünk!

  Építészettörténeti alapfogalmak

 

Szentkirályi - Déthsy: Az építészet rövid története

 

Tömeg és térformálás (az épület külső része - egy épület belseje / alaprajz)

Piramisoknál - eltérő a tömeg / tér (1/1650 rész a tér) A hitvilághoz kapcsolódik ez az arány - védi a testet a tömeg. A piramisok csúcsa aranyozott volt.  

Építmény: csak tömege van (nem lehet bemenni) - pl. a római diadalívek

Térforma: középpontos (nincs áthaladási iránya   Centrális térformálás   Rómától kezdve hosszanti elrendezés (pl. keresztény templomok) - van kijelölt haladási irány liturgiális oka van, hogy van haladási irány   Építőanyag: meghatározzák, hogy mit lehet mérnökileg alkotni. 2 nagy vívmány: égetett agyag (Róma) - addig vagy kőfaragás, vagy napon szárított agyag (Mezopotámia) vas, öntött vas, acél: 19. század (Eiffel - megépíti a tornyot) (sokat segít - magasság, belső tér áthidalás)   Szerkezetek: támasz-gerendás (Stonehenge) Támasz: szabadon álló (nem fal) oszlop, vagy pillér Oszlop: kör alaprajza van, nem lehet túl zömök Pillér: nem kerek, vagy kerek, de zömök - pillérkötegek Áthidalás (gerendázat): legegyszerűbb korán megjelenő szerkezet  

Alaktan (építészeti): pl. ablaknak / kapuzatnak milyen alakja van

Pl. nyílások, oszloprendek formái                 Görög - ókor

Hellász - történelmi rész - i.e. I. évezred (3 korszak)

1.      i.e. 8-6 - archaikus kor (formálódik)

2.      i.e. 5-4 - klasszikus kor (megjelenik)
i.e. 480-323 (Periklész - Nagy Sándor halála)

3.      i.e. 4-1 sz. - hellenizmus kora (elterjed)

 

Róma sokat átvesz, de sokat változtat is.

Hellász nem egységes állam, poliszokból áll. (pl. Athén)

Nem mindenütt ugyanaz a társadalmi berendezkedés (többsége királyság)

Elválik az uralkodó személye az istenségtől. (zsidóknál pl.)

Köztársasági forma néhol megjelenik.

Kleisztenészi reform Athénban.

 

Antropomorf - többistenhit (politeizmus) - emberi mintára alkotott

jell. Az emberszerű ábrázolás - egyistenhit jóval későbbi apollói, vénuszi szépség

filozófia (= a bölcsesség szeretete) - mint tudomány itt jelenik meg.

A folyamvölgyi kultúráktól ebben is különbözik!

Pithagorasz - a számharmóniában a világ rendjét vélték felfedezni.

arány - rend (a templom aránya tökéletes - a világ rendje is az)

A filozófia az emberrel is foglalkozik (szofisták is)

Logika - gondolkodás Etika - erkölcstan

Harmonikus gondolkodás - test és lélek összhangja fontos - fejlesztése: zene + testedzés

A filozófiájuk sok párhuzamot tartalmaz a művészetekkel.

 

i. e. 776 - Olimpiák megjelenése (számszimbolika, nem valódi évszám)

nem csak dicsőség, inkább a jutalom miatt szobor és babérkoszorú (növényből), váza babérkoszorú - körbekerül (szenteléskor), babér mint örökzöld = hírnév sztefanosz (latinul: korona)  

Színház intézménye megszületik (Rómában nincs - mert ott sokat gondolkodhatnak)

A megtisztuláshoz kapcsolódik - a katarzis élményen keresztül

Egy archaikus görög szobor mindig érzelemmentes

a klasszikus korban lesz érzelemmel teli (Umberto Echo: A szépség története, A rútság története) Nincs tökéletes szépség Platon - minden ideának csak a másolata van! 10 legszebb lányból - Aphrodité mintához ma: 90 / 60 / 90 arány (fej 1/9-ed rész) aranymetszés: köldökig osztva a test - Leonardo is felrajzolta               Építészet

-         kubus-szerű

-         szabályos mértani alapformákból kirakható

-         befejezettség = sem elvenni, sem hozzátenni nem lehet anélkül, hogy csorbulna

-         kőből, vagy márványból faragott

szerkezet: alapvető támaszgerendás - síkfödémet eredményez (majd a rómaiak veszik át az etruszkoktól a boltozatot)

  alaktanOszloprendek

3 oszloprend: dór, ion, korinthoszi (magasságkülönbség - kb. 1/3-dal m. a dórnál)
          dór - legegyszerűbb, zömök
          ión - csigavonalas fejezet (voluta)
          korinthoszi - akantuszleveles 
Ezek nem véletlenül különböznek. A dór a leggyakoribb. 
Rómában a díszesebb a fontos.

Ez a sorrend a születésük sorrendje is. (a korinthoszi - csak a klasszikus korban)

Az adott templom kinek van szentelve - attól függ, hogy ilyen oszlopot használnak.

Zeusz - dór Aphrodité - korinthoszi Pallasz Athéné - dór (férfias dolgokért felelős) A görögöknél egy oszloprend van 1 templomban.  

Oszloprend = arány szerint elrendezett oszlopok

A görögök használnak először ember alakú pilléreket

férfi = atlasz (meztelen), nő = kariatida (felöltözött, később aktosodik) mitológiai alakok később - nem önállóoszlop, nem teljes alakú / féltestű (= atlant) (Ferenciek terén pl. honfoglaló magyarok képe van az atlaszokon!)

17-18. században minden ország alkot saját oszloprendet.

Magyar oszloprend ritka: Vojnics kúria - Baja (búzakalászos)

 

Templomhomlokzat (alaktan) - antik, vagy klasszikus (a reneszánsz után lesz világi)

UNESCO jelképében is megjelenik Timpanon (szoborcsoporttal díszített általában) - 6 vagy 8 oszlop Lépcsős alakzat = krepido (gör.), pódium (római)  

Budapesten szinte minden épületen van (DE a Parlamenten, Mátyás templomon nincs)

Nem csak formai átvétel (később) - párhuzamra utal - hivatkozás az ókor nagyságára

 

A múzeum szó latin eredetű

Görög eredet: museion = a múzsák szentélye Múzsák = a művészetek jelképei

Múzeum = közgyűjtemény ( a francia forradalom kényszeríti ki.

18. század végétől kezdve jönnek létre - kellett kreálni egy épülettípust

görög templomtípusból lett tehát  

Athéni Akropoliszon lévő fellegvár

Akropolisz = fellegvár (lehet világi is)  

Partenon - Pallasz Athéné temploma

A görögöknél a természeti környezethez képesti elrendezés a lényeg Rómaiaknál : mértani, pl. sugaras  

Minden városállamnak kiemelt istensége van. Athén = Pallasz Athéné

-         belül is voltak falak

-         kívülre komponált épületek voltak 
ok: a hívek nem mehettek be a templomba, csak a papság mehet be a szentélybe.
(a keresztény templomoknál pont ellentétes)

-         lyuk van a templomok tetején (görög, római)

-         a városállamok 2 milliósak voltak (görög, római)

-         a görögök nem férnek be a templomba

-         az oszlopok körcikkelyekből állnak, belül van lyuk, amiben fém van

-         dór oszloprend - talapzat nincs, törzs, fejezet egyszerű
vájatok (vájatolt oszlopok) = kannelura - általában 24 van egy oszlopon

-         meg van határozva a gerendázat mintája - az oszlop típusától függően más

 

A görögöknél már feljegyezték az építők, művészek nevét

- ez az első kor, ahol már lehet tudni. Szobrász, festő neveket is tudunk (bár nem maradt fenn festmény) Itt fontos tehát a személy  

Alaprajz - hosszanti épület

vastag vonal = falak megaron: 3 oldalon zárt, oszlopsor van előtte nyújtott megaron megaron = cella (a rómaiaknál) Fent volt egy nyílás (csak rekonstrukció) a feszálló füst részére. Belül kettős oszlopsor Pheidiasz készítette szobor volt benne (Athéné szobor)

-        kb. 16 méteres

-        arany és elefántcsontból készülhetett

-        Nike a kezében

Fent kazettás mennyezet.  

Oszloprend alapegysége: modul

Oszlop - 1/3-ig szélesebbek A metszet (kör) arányai - a metszet sugara az alapegység!

Arisztotelész - mimézis = természethűség, a természet másolása

(Platon - másolat másolata)

Nietzsche: apollói-szépség (kiegyensúlyozott szépség)

Dionüszosz (római Bacchus) - rombolás, újrateremtés (ez újfajta szépségeszmény)

 

Pergamon oltár - Berlinben található!

Színház - mindig természetes támasztékot keresnek - dombra épültek (pl. Pergamon)

színház tér (játék tér) - kör alakú orchestra, chorus) ülés-sor - koncentrikus körökből agyagcsövek a hang vezetésére (15 ezer fős színház!) épített díszletfal - scene (színház szó ebből lett) nem fedték be! (nem ismerték az ívet)

Periklész portréja - kb. úgy néz ki, mint Zeusz, Apolló, stb.

-         nem maradt fenn váza, sem monumentális festészet

-         szobrok megmaradtak
a mimézis mellett azért idealizált!
az arányok tökéletesek lesznek, de az idős embert nagyobbnak ábrázolják.

-         A rómaiak egyéni portrékat készítenek (nem idealizál)
pl. Kleopatra szoborportréja
birkózó szobor - zsánerszobor - hétköznapi alap

 

Kurosz - szobortípus az archaikus korban

asszír hajviselet - mosolyognak általában (a klasszikus korban eltűnik) meztelen fiú, vagy ruhás jellemző - lépő figura a test arányossága jellemző mozgás ábrázolása: láb egyenes (bár lép), váll - csípő párhuzamos merev ábrázolásmód

Klasszikus korban - mozgás ábrázolása:

váll / csípő nem párhuzamos (gyíkleső Apollón)

kontraposzt ábrázolás - lépés ábrázolása (meztelen ábrázolásokon jobban látszik)

(később a Mária-ábrázolásokon a szoknyán látszik a lépés)

Arc = görög profil (szépségeszmény, nem egyéni arc)

magas homlok = a szellemi finomság jelképe nem túl kiugró orr, gödrös áll (a rómaiak nem veszik át, a reneszánsz viszont igen)

A reneszánsz sokat átvett ebből a korból (Vénusz születése - Boticelli)

 

A görög mitológia szerint a szőke hajnak erotikus töltése van.

A klasszikus korban - férfi szépségeszmény

plátói szerelem = szellemi szerelem (férfi-férfi a legmagasabb - idős tanító / fiatal tanítvány)

Laokoon csoport (Trója főpapja volt)

Megjövendöli a pusztulást - fiaival együtt pusztulnia kell. méretkülönbség = rangbeli és korbeli különbség (később a keresztény templomokban újra előjön) 1506 - Raffaello megtalálja ezt a szobrot! A leghíresebb ókori szobor - testi / lelki küzdelem

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.