Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Művészettörténet 3.

2014.11.19

Ókeresztény kor

Indul Róma alatt - az 1. századtól a 6. századig (átnyúlik Bizáncba is)

Népvándorlás

Ókeresztény szimbolika!

  Létrehozza a keresztény templomtípust. Katakomba festmény részlete: Célja: üzenetet adjon át Az arányok mások - nem az esztétikum a fontos „imádkozó ember" szimbóluma - orante (a keresztény sírját, otthonát jelzi)

letérdelő, összekulcsolt kezű imatartás csak a középkorban terjedt el.

A hűbéresküre hasonlít!   A kereszténység az egyetlen monoteizmus, aki engedi a képi ábrázolást. A képek - magyarázzák a hitet és az elterjesztésben is segít. Krisztus előképe: Apollón / Apolló (a Nap istene is volt) Egyiptomban is volt már, mint kiemelt isten.

Az első ábrázolásokban szakálltalanul (i.u. 325 - zsinat: meghatározza a külsőt is)

Még csak fiú istenként ábrázolják.   Krisztusábrázolás: Pásztor báránnyal a nyakában = Krisztus Ha bárányok vannak körülötte - azok az apostolok.

Ha csak egy bárány látható, az Krisztust jelképezi.

  Mo-n: Pécs - ókeresztény sírkamrák Pécsi Bazilika előtt: Nekropolisz Sophiane (4. századból) Pl. Ádám és Éva sírkamra (falfestmények) Attribútum: jelkép, amiről felismerhető a személy. - lehet Péter jelképe - kulcs Pál - kard Szt, Márk - szárnyas oroszlán Jakab - kagyló Konstantin alapítja az első keresztény templomokat (4 templom Rómában) Pl. Szent Péter bazilika

Anyja, Ilona elmegy a Szentföldre - megtalálja a 3 keresztet (a latrokét)

  Bazilika - mint szerkezet:

Olyan hosszanti több hajós tér, amelyben a főhajó magasabb, mint a mellékhajók és külön ablakokon keresztül van megvilágítva.

Hajó - legalább egyik oldalán támaszték van. Hosszanti hajó = hossz-ház Kereszthajó - már a legkorábbi időktől van Keresztház csak akkor, ha több kereszthajó van egymás mellett. Apszis = félkörívű záródás, a szentély környékén van. Menza = oltárasztal  

Az ókori Rómában a bazilika egy bírósági és kereskedelmi csarnok, középület.

Csak szerkezeti hasonlóság van. (az is több hajós) Konstantin veszi át és teszi templommá. Világi ember nem léphet a kereszthajóba, csak pap, aki celebrál. Aki nem keresztény, csak az átriumos részbe léphet be. A keresztelőkápolna és a harangtorony (egyházi időjelzés) különáll (Pisa) A Firenzei Dómnál is külön van ez a kettő.  

Ereklye: hierarchia - nélküle nincs templom (Mária nem szent, de a szentek felett áll)

Titulus szent: a fő ereklyéről nevezik el a templomot.  

-         kiemelt főhajója van

-         zarándokút - szinte mindenkinek kötelező volt.

-         templom-menet - megtisztulás alatta

-         nyitott fadeszkázat volt

-         mozaikok

-         II. Gyula - (reneszánsz) a mai Szt. Péter Bazilikát tervezteti.

-         Pápa - Krisztus földi helytartója

  Mo-n a Jáki templom hasonló, csak kisebb.  

Basilica - olyan templom, aminek a pápa adományozta a címet

mayor - csak Rómában a Konstantin által alapított 4 templom

(pápai miséző oltár van benne)

minor - egy-egy ország főtemplomai, min. püspöki templom

Esztergomi, Szent István templom (nem bazilikális alaprajzúak)

  Krisztus szimbólumok (áldozatkész állatok)

Pelikán - olyan, mintha vérével táplálná gyermekeit

Főnix madár (temetőkben látható) - meghal tűzben, majd hamvaiból feltámad

Hal (görög neve iktisz) - mozaikszóból alakult ki Kút - új életet jelképez   1054 - Schizma (K-NY-i egyházszakadás)                                      

Középkor: román és gótikus stílus (kb. 1000 év)

Román: Pisai dóm   kezdete: i.sz. 476 - Róma bukása (Ny-Római) vége:   1492 - Amerika felfedezése

1517 - Luther - a reformáció kezdete (képek a templomban - itt megszakad)

1543 - Kopernikuszi világkép feltűnése

geocentrikus - heliocentrikus (elválik egymástól vallás és tudomány)

1644-80 - angol polgári forradalom

Richelieau megalapítja az első tudományos akadémiát FR-o-ban.

  2 nagy korszak - határ ~1000 körül van 4. századtól 1000-ig: sötét középkor 1000 után: fényes középkor

A határ: létrejönnek a viszonylag szilárd államok. (pl. a Magyar Királyság is)

A sötét középkorban pl. népvándorlás van: nem veszik át a régi római vívmányokat.

Fényes középkor:

-         keresztény államok, totális kereszténység

-         feudalizmus - a vagyon alapja a föld (osztatlan, eladhatatlan, a család kihalásakor az államra száll. Aki ahová születik, olyan jövője lesz. Önmegvalósítás nincs.

  3 rend: (emberi testként képzeli a társadalmat)

1. rend: fej: „imádkozók" - papság, szerzetesség

o       feladatuk, hogy a társadalmat vezessék

o       a megváltáshoz vezessenek, mutassák az utat

Szerzetesrend: 1. bencés (Nursziai Benedek az alapító) - a román stílust terjesztik Montecassinoban az első (i.sz. 529) jelszavuk: Ora et labora = Imádkozz és dolgozz! (a kapucinus templom mögött pl. olvashatjuk)

ők az elsők, akik társadalmi szerepet vállalnak (gyógyítanak)

(pl. Pannonhalma, Tihany)

2. ciszterci rend (kolduló rendek) - elterjesztik a gótikát azzal, hogy monostorokat építenek.

Ők maguk is hűbérurak (földjük van) Többgyermekes családban a kisebb fiúk vagy

o       szolgálat a királynál

o       keresztény lovag

o       szerzetes, pap

  2. rend: „harcosok" = nemesek

Feladatuk, hogy megvédjék a keresztény államot, társadalmat.

Nem dolgozhat, nem is kereskedhet. A nemesség - adómentes. Lovasság.

Keresztes háborúk: XI-XIII. század.

o       keresztény támadások az iszlám világ ellen

o       pápai bulla teljesítése

o       világi cél: gyarmatosítás

Lovagi eszmékből származnak az udvariassági szabályok (a nő a tisztelet tárgya)

o       lovagi költészet (trubadúrok)

o       emancipálódás sajátos módja

(szinte minden gótikus templom Mária - nőkultusz)  

3. rend: dolgozók = laboratores

- iparosok, kézművesek (kereskedők?) - a városokat működtetik

A kereskedők pénzzel foglalkoznak - nem elismertek a középkorban

(= tisztátalan elfoglaltság - nem létrehoz, hanem ad/vesz)

- nem oldozzák fel a misén őket Ezért pl. a zsidók számára engedélyezett. Itália fogja kirobbantani a reneszánszot.

Mátyás ezért öröklés nélkül kapja a trónt - választással.

A kereskedők szerint: mindenki önmaga nagyságából legyen valaki (pl. király)

  Az egyén nem fontos, csak a kollektíva (kollektív kultusz) A művészet kézműves-státuszú.  

Azért van kevés gótikus épületünk, mert a török hódoltságban mecsetté alakították.

Kiűzésük után a kor divatja szerint alakították át.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.