Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Művészettörténet 5.

2014.11.19

Gótika: templomépítészet - jól eladható Csak a történelmi magyar területeken vannak (Felvidék, Erdély) A török mecsetté alakította (de nem kényszerített áttérésre) gót → mecset → barokk Legszebb gótikus épületek: Franciaországban. (onnan indult ki) Szárnyas-oltár (Gent-i oltár) - M. Nemzeti Galéria - szárnyas-oltárok terme  

Fényes középkor (1000-15. század)

Csúcsa a 13. század. Változások:

-         európai államok születése

-         megszületnek az egyetemek - legkorábban Itáliában
(az Universitas is innen származik - universitas studiorum)
1088 - Bologna (jog + orvostudomány - római örökség)
1120 - Sorbonne (Párizs) - (angol, német, filozófia és teológia)

filozófia: skolasztika (így hívták a középkorban)

- a teológiának van alárendelve - nem önálló, magyarázza a hittudományt.

Aquinói Szent Tamás   A templomban fény van = ahol fény van, ott van Krisztus és Isten 1367 - Pécs: egyetem (Anjou / Nagy Lajos alatt) - nem sokáig állt fenn Itália - a diákok választják a rektort Észak - a tanárok választják a rektort

Az egyetemen belső rend van. Egyetemi polgár - kikerül a rendi társadalomból.

 

Érzelmi vallásosság (13.századtól)

Az empátia (beleérző képesség) kerül előtérbe. Fontos, hogy higgye is, amiben él. Kulcsszereplők: Krisztus és Mária (isten és ember)

A gótika az ember Krisztusra helyezi a hangsúlyt → fájdalmas Krisztus (Vir Dolorum)

Öröm átélése - inkább Mária veszi át (újszülöttjével)

- Mater Dolorosa (Ómagyar Mária siralom) A legtöbb Máriának szentelt templom ekkor készült.  

Koldulórendek: (13. században születik)

ferencesek, dominikánusok

-         A természetet tartották szépnek - a szárnyas oltárokon ezért van minden fűszál pontosan megfestve.

-         Csak egy könyv tulajdonuk lehet (a ruhájuk sem a sajátjuk) - vagyontalanságot hirdetnek.

-         Városok közelébe települnek, városfalak mellé - lelkileg is közel kerülnek a néphez. (eddig a bencések, ciszterciek külön vonultak)

-         A elsők, akik anyanyelven prédikálnak.

                                        7-es busz vonala A ferences templomnak nincs tornya (homlokzati)

1.      13. században épült, eredetileg gótikus - mecsetté alakították a török időkben
katolikussá vissza - akkor a városfalon kívül épült!
A Várhegy ekkor már királyi központ volt.

2.      Belvárosi plébánia templom - régebbi, mint a ferences (!)
Szt Gellértet ide temették eredetileg (később kerül csak haza)
Mellette római emlékek vannak. - Contra Aquincum (szabadtéri múzeum)

  Ferences templom - Batthyányit ide temetik el (nem Aradon végezték ki, hanem az örökmécsesnél)

Az utca felőli részén - dombormű (1838-as árvíznek állít emléket)

Hild: Wesselényi dombormű - árvízi hajós (Belvárosi templom É-i oldalán)

Miért nem lehetett torony? - a hiúság kifejezése volt (jell. ferences tulajdonság)

 

3.      Astoria / Kiskörút - itt városfal állhatott!
pontonhíd = hajókat összekötnek
Mátyás alatt a 15. század 2. felében ekkora volt a város.

  Kálvin tér - eredeti városfal maradványok vannak. (Raffaisen bank) Korona szálló - itt állt a Kecskeméti kapu Hatvani kapu - az Astoriánál állt.

Itt állt régen a Nemzeti Színház - később pedig a Blahánál.

Helyén most emlékszobor van: síró és nevető maszk. Váci kapu - a protestáns templomok ezen a vonalon vannak + a zsinagóga (Kálvin tér, Deák tér) Vas utca (Uránia): Rókus (és Rozália) templom - pestis, járványok ellen 18. század elején volt két pestisjárvány

A templom mellett volt egy kórház (pestiskórház) - A városon kívül helyezték!

Pestisdoktor maszk: csőrös (fokhagyma volt a csőrben)

Az utca / padlószinten volt - azóta a lerombolt házak törmelékéből az utak feltöltődtek

Itt is van egy árvízszint.  

Bazilika - a helyén domb állt, ott menekült meg sok ember az áradástól, árvíztől.

Hálából építették a templomot (bazilikát) az 1850-es években.

Blaha Lujza tér - Nagykörút Nem városfal volt itt, hanem Duna-holtág.

19. század 2. fele - Podmaniczky Frigyes volt a főpolgármester.

Reitter Ferenc mérnök - hagyjuk meg csatornának - de leszavazták.

Feltöltötték földdel - 8 km szakaszt. → egységes utcakép.

Habsburg nevek - József körút, Teréz ~, Mária Terézia lánya Krisztina ~

Keleti pályaudvar Hungária Nagykörút (20. század) Körutas szerkezet - sugárutak szerkezete (Andrássy - Oktogon)   Sugárutas - Körutas szerkezet Majdnem minden nagyváros szerkezete ilyen

19. század (Párizs) - Napóleon alatt jött létre - biztonsági kérdés volt. (Bécs, Berlin, Prága)

Az utcafrontok historizmus szerint épülnek Dominikánus - ahol a Hilton van.

Margit is dominikánus kolostorban volt a Nyulak szigetén.

 

Lovagi kultúra - a fényes középkor hozománya

-         nyugati szerelem megjelenése - egyenrangú a két fél, sőt a nő magasabb rendű, mint a férfi - férjes asszony (zárt kert, hűséges) az öröklés záloga

-         nem tartalmaz testiséget - boldogtalan szerelem.

-         a hűbéres (lovag) lesz szerelmes belé!

-         a hűbéres szegény (föld nem vehető, csak örökölhető) - ált. katona
felesége nincs - hozománnyal

-         a lovag feladata, hogy védje a nőt, amikor a hűbérúr távol van.

-         udvarlás / udvariasság innen indul

-         keresztény eszmekör: a gyengét az erős fölé helyezi 
= lovagiasság (árvák, öregek, nők)

-         anyanyelvi irodalomhoz: Minnesänger

-         7 erénye van a lovagnak: úszás, lovaglás, vívás, +2 sport, költészet, sakk

-         apródok - a lovagi várban neveltettek

-         a középkor nőideálja: Mária (szerény, visszahúzódó)

                                    Gótika   12.század vége, 15. század eleje Franciaországban születik meg, Párizs környékén - Ile de France Skolasztika a csúcson (filozófia) Alapító atya: Suger apát (szüzsé) - St Denis apátja (a klérus tagja) A fény szerepe fontos - ott van jelen Krisztus

Csarnoktemplom: a hajóknak nincs magasságkülönbsége - a szentélyre fókuszál a világítás.

Rheims katedrális - templom   Tér-tömeg: összetett - sok részre tagolódik a belső tér. Építőanyag: tégla, kő. Szerkezet: csúcsív (újítás)   Gót - demonesztáló jelző: gót = akik Rómát meghódították, barbár nép. Csúcsív:

-         magassághatárokat dönt

-         legteherbíróbb

-         az ég felé törést mutatja

-         épületek méretének növekedése

  Támíves, támpilléres szerkezet. Az épületek falai vékonyak, nem a fal vastag. Boltívszakaszonként - íveket indítanak. (a szentélyrésznél főleg) A szerkezet tartja az épületet.

Egyik eredeti gótikus katedrális sincs befejezve - nincs toronysisak! (kifutnak az időből)

Tovább lehet építeni. Engedélyezett az aszimmetria   Korabeli céhes keretek között - nincs gépesítés (az emberek vándorolnak) A szobor nem önálló - az épület része (kapuzat - hármas: rézsűs, béllelt) Rózsaablak - rózsa = Mária szimbóluma, az örömének a szimbóluma. Ikerablak megmaradt.  

Királyi galéria (= vízszintes sík, ótestamentumi szereplőket ábrázol, fülkék)

Torony aszimmetrikus néha - csak szerkezetet kap, nem falakat.

Pici torony a keresztházon - nincs kőtalapzat = huszártorony („ül a tetőn, mint huszár a lován)

 

A keresztény számszimbolika: hogy 9 tornya legyen (9 kapu, 9 torony - nem készültek el)

Szentháromság x 3 12 pillérköteg = 12 apostol felszentelés: 12 helyen szentel   Üvegablak - ólomüveg (14. századtól) - Ravenna - alabástrom lap, nem üveg

Kőszilárdításba - ólomüvegezés (karmokkal csíptetik az üveget)

Chartre, Saint Chapalle = Szent kápolna (Cité szigetén)

2 szintű, jelzi a hierarchiát.   A ruhaszín jelzi a gazdagságot - csak természetes színek voltak.   Chartre - aszimmetrikus a két torony

-         gótikus keresztboltozat - nem kell folyamatosan alátámasztani.

-         alaprajz lehet - téglalap is (a négy sarkán kell alátámasztani)

 

Tölcsér- / esernyőboltozat (Anglia) - tudor ív (olyan mint egy nyomott csúcsív)

  Angol gótika - inkább hosszában terjed ki, nem az égbe törő.   Itáliai gótika - Firenze: Santa Croce

-         nincs csipkézés

-         külön harangtorony

-         marad a bazilika szerkezet

-         mérsékelt csúcsív

  Bécs Stephans dóm - Közép Eu-s gótika

A falban vasak - középkori mértékek vannak ott (vásártér volt)

Sok kicsi torony: fiatorony, fiala Fenn: gorgoc = vízköpő Kassa - eredetileg centrális virágformája lett volna Fekete templom - Brassó (tűzvész miatt fekete) Kolozsvári - Szent Mihály templom Pozsonyi dóm Szegedi alsóvárosi templom  

Franciaország - labirintus van a templom padlóján (jelképe: Isten útjai kifürkészhetetlenek)

-         térden végig járták régen

-         az építőket is itt örökítették meg (sarkokban)

  Várak: Diósgyőri, + világi épületek   Lakótorony: az első emeleten volt az ajtó

(létrával mentek fel - nem volt még ágyú, hogy lerombolják)

Lovagi vár - később, amikor már van ágyú (a vár véd, a templom már nem)

-         még mindig védelmi cél

-         első emeleten: lovagterem

-         várárok, + kápolna

  Diósgyőr (Nagy Lajos építette)   Pozsonyi vár   Vajdahunyad vára (Hunyadiak vára)

valószínűleg így nézhetett ki Buda vára - ugyanaz volt az építész

Zsigmond korában épült   Velence - Dózse palota - nem tipikus vár (nem vastag a fala) A népvándorlás korában mocsaras rész volt Nem kell védelmet biztosítani, mert a víz véd. Kevés a fal, sok az áttört rész (Casa d'Oro)   Firenze - városháza - polgárház jelleg (vaskosabb) Tornyuk lakótorony maradvány   Mon Saint Michelle (sziget)   Szent László hermája Győrben (másolata a Mátyás templomban) Beszélő ereklye - koponyacsont van benne.  

Szárnyas oltárok (Genti) - csukva dísztelenebb (ha nincs ünnep) - belül van a fő üzenet.

Esztergomi keresztény múzeumban sok van. (németalföldi)

  15. század - egy katedrálisban 25-30 szárnyas-oltár van. A szárnyon rajta vannak a donátorok Hugo van der Goes: Portinari oltár

A papucs = oldd el a sarudat, mert megszentelt helyen / eseményen állsz.

(Mózesre és az égő csipkebokorra utal) szegfű = a kereszt szegeit jelenti liliom = ártatlanság lehullott nefelejcs szirmok = Mária fájdalma

kereszt korállból, igazgyöngyből (az angyalka fején)

a sátáni démon is rajta van a képen   Arnolfini házaspár (van Eyck)   Rejtett szimbolika: kutya = a hűség szimbóluma egy égő gyertya = a szentlélek jelenléte gömbölyű gyümölcsök = termékenység papucsok = a szent helyre utal Szent György lovas szobra = megóv seprű = termékenység

házassági anyakönyvi kivonat = dokumentáció (nincs jelen a pap az esketésen.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.