Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Művészettörténet 6.

2014.11.19

Reneszánsz = újjászületés, az ókor újjászületését jelenti Eladható korszak Firenze - ott született a reneszánsz.  

Történeti kor : Itáliából indul (déli)

A középkorból átvezet az újkorba. Protoreneszánsz: 14. sz-16. sz. 1. fele (német területeken egybeesik a gótikával)

Mo-n 1472 körül bukkant fel Mátyás korában - néhány humanista főúr továbbvitte

(III. Béla alatt - felbukkant már a gótika) A török időkben megállt a fejlődés.   14. század - Trecento 15. század - Quattrocento 16. század - Cinquecento   Itálián belül: Firenze a legfőbb központ az első kettőben. A Cinquecento központja: Róma   Történeti reneszánsz:

-         gazdasági, társadalmin alapon végbemenő változások sorozata, amelyek párhuzamosan zajlanak és az egész társadalmat áthatják.

-         ha ez nem történik meg, akkor nem beszélünk reneszánszról, mint történelmi korszakról (pl. Mo-n)

-         ebben az esetben: humanizmus - ez egy szellemi vetület
reneszánsz művészet 
csak felületes reneszánsz vívmányok

-         Itália, Anglia, Német területek, Spanyolo., és Portugália, Németalföld

 

Reneszánsz: örök stílusfogalom (pl. középkori reneszánsz, Karoling reneszánsz)

-         pusztán művészeti fogalom

  Történeti reneszánsz:   Gazdasági változások:

-         1492 - földrajzi felfedezések

-         újkori gyarmatosítás - világkereskedelem születése.

-         az óceán-partvidéki országoknak kedvez. 
eddig É-D-i, pl Hanza városok, Földközi tenger)

-         Iparosodás - Ny-K-i tengely kialakul (K mezőgazdasági marad)

-         új termelési mód (céhek helyett): manufaktúra (munkamegosztás / specializálódás)

-         a kereskedelem fellendülőben - polgárság felemelkedése

-         föld vagyonszerkezetből → a pénz hatalma

-         a pénzforgalom kezdete: Olaszo-ból származnak a bankok.
(banca = pad) - pénzváltók

  Társadalmi változás:

-         az egyén (individum) előtérbe kerül (művészek nevei megjelennek)

-         társadalmi mobilitás - a rendi kötöttségek felszabadulnak

-         új uralkodói eszmény: nem öröklődés útján
illegitim uralkodó: saját erejéből (akár erőszakkal) 
pl. Mátyás (főnemes sem)
pl. I. Erzsébet Angliában - nincs jogalapja (VIII. Henrik második lánya volt)
pl. Mediciek, Sforzák története (családi dinasztiák)
→ nem alapítanak dinasztiát!

-         rendi gyűlés (parlament) nélkül kormányoz

-         hatalmas adók - nagy zsoldoshadsereg

-         ezt abszolutizmusnak hívjuk (a felvilágosodásig) = nem hívják össze a rendi gyűlést

-         Machiavelli: A fejedelem - leírja, hogy mi történik. Leszámol a keresztény királyképpel - bárki trónra juthat.

-         fontos lesz a karrier, majd ennek megörökítése.

-         a nőknek egyre nagyobb szerepe lehet

  Reneszánsz ember

-         polihisztor (sokoldalú) = mindenben tudás

-         kíváncsiság és a tudás mersze - a büntetés terhe mellett (boncolás)

-         humanista műveltség - emberközpontú tudományok (nyelvészet)

-         a reneszánsz humanista 3 nyelvet beszél: latin, ógörög, héber
(Platónt eredetiben olvassa, Újszövetséget, Ószövetséget is - dogmák dőlnek meg)
(Konstantini adománylevél: a világi uralkodó alárendelt a vallásinak - koholmány)

-         anatómiai felfedezések (1543) - mikrokozmosz (Vesalius anatómiai atlasza)

-         makrokozmosz - világképi változás
1543 - Kopernikusz nézetei, világképe - Nap-központú világkép
          Galilei - visszavonta tanait
          Giordano Bruno (kivégezték)
Eddig a Ptolemaioszi (II. századi tudós): geocentrikus (Raffaello is felfesti)

-         a következő században a vallás és a tudomány szétválik:
Newton, Descartes - nem kell Isten a világ megismeréséhez.

-         megjelenése: a horizont vonal lejjebb van. (eddig:                    most:                    )

  Reformáció

-         tárgykultusz - protestáns hagyomány (nincs a templomokban kép)
Rubens - flamand, Rembrandt - holland)

Vallási változás:

-         1517 - Wittwnberg - fellép Luther (búcsúcédulák)

-         támadja Rómát világi hatalma és gazdagsága miatt

-         támadja a középkor társadalmát

-         támadja a papság hatalmát - nem kell közvetítő Isten és ember között.

-         anyanyelvi Biblia (lefordítja németre)

-         2. egyházszakadás: katolikus (pápisták) és protestáns vonal
(Husz is próbálkozott anyanyelvi Bibliával)

-         anyanyelvi irodalom elindulása

-         anyanyelvi istentisztelet - zsoltárirodalom korszaka

-         az önmegvalósító embereknek kedvez

-         a polgárság között terjednek a tanai

-         képkultusz, szentkultusz, Mária-kultusz elvetése
          Luther - evangélikusok: lehet szobor, vagy egy oltárkép
          Kálvin - reformátusok: semmilyen képi ábrázolás nem lehet, díszítés sem.
                                                 fehérre meszelt falak

-         virágos reneszánsz - felöl futhatnak virágok (ebből ered a tulipános láda - Erdély)

Reneszánsz építészet: A római építészethez hasonló (tér és tömeg) Bizánc 1453-ban elesik, Görögország - török uralom alatt.   anyagok: kő és tégla

szerkezetek: római, félkörív újra

- oszloprendek, kupola, loggia (árkádíves oszlopsor)

alaktan: 5 oszloprend

- aediculás ablak, bábkorlát, ballusztrád (mellvéd magasságig érő - pl. Operaháznál)

épülettípusok: - palazzo = polgárház-szerű (Palazzo Vecchio) - villa = feléled a római korból

(pl. Veneto tartományban - Veronese festmények vannak benne)

képzőművészet: - szobrászat (+ festészet) - önálló műalkotások

          köztéri, körüljárható (nem csak falba épített) - pl. Dávid, lovas szobrok

műfaj: portré - a reneszánszban születik meg igazán (az ókor után)

mitológia, mint téma megjelenik (pl. antik istenek) - teret ad az aktábrázolásnak.

anatómia és perspektíva megjelenik - Camera obscura (tudományos igény)

Trattato della pittura (Leonardo) - Mátyásról is ír.

paragone = művészeti területek versengése  

Firenzei dóm kupolája (15. század)

-         Brunelleschi tervezete a kupolát - két kupolát tervezett: külső és belső

-         üvegablakok - fehér (nem színes)

-         főhajó - ablakok (bazilika stílus) - Lorenzo il magnifico

-         aranymetszés a párkányoknál - római örökség

-         kazettás mennyezet

  Szent Péter bazilika

-         kupola - késő reneszánsz

-         épület alaprajz - reneszánsz / barokk

-         eredetileg görög kereszt alakú templomot terveztek (Bramante, Michelangelo)

Michelangelo áttervezte Bramante művét - a sír fölé kupolát tervezett

-         a barokkban meghosszabbították a templomot!

-         kupola: mécses, v. laterna (kupola a kupolában - kicsi)

célja: fényt engedjen be kupoladob: még egyenes a falazás   loggia - Ospedale della innocenti (középen köztéri kúttal)   palazzo - (Mediciek - Firenzéből)

-         vízszintes tagolásúak

-         2 övpárkány = 3 szint

-         alsó szint: durvábban kidolgozott - a tömörséget szimbolizálja

raktár, nem a legelegánsabb

-         első emeleten: a legdrágább lakások - piano mobile (nemesi emelet)

ikerablakok vannak - arbírozás = ablakot kirakni díszkővel

-         második emelet: vendégszobák

  Andrássy u. 3. - Postamúzeum

Nagypolgári lakásbelső megtekinthető - Sax Leher (gazdag ember lett)

Nagymező utca, Mai Manó ház - ezek neoreneszánsz palazzók!!

Palladio - a legnagyobb reneszánsz villatervező!

Villa rotonda (= kerek villa) - Angliában lesz egy neopalladianus korszak

Mo-n: Bakócz kápolna (Esztergomi bazilikában van) 16. században beépítették az új Bazilikába!

Bakócz - jobbágy származású, érsek lesz, indult a pápaválasztáson

Csanoda - régi freskók (középkori) Megvannak a reneszánsz virágmotívumok   freskó = al fresco = frissen, gyorsan secco = al secco = szárazon grafitto = visszakaparja az egyes rétegeket   Sárospatak - Perényi loggia - bábkorlátra példa Késmárki kaputorony - pártázat = elrejtsen, védjen (lőrés-szerű) Esztergom - palotakápolna

Studiolo = dolgozószoba készült Hunyadinak (Janus Pannonius dolgozószobája)

4 platoni erény (erényfreskók): bölcsesség, bátorság, mértékletesség, igazságosság

??? Botticelli freskó ??? Mátyás Corvinái   Szobrászat:

 Firenze - Dávidot és Juditot példázatnak tartja (mint harcos alak - parittyás történet)

Michelangelo: Dávid - a Cinquecento-ból (márvány) Szándékosan nagyított kezekkel Piéta - háromszögbe írt kompozíció

¤       fiatal Madonna arc!

¤       anatómiailag pontos

¤       alulról felfelé perspektívikus

¤       a Madonnán keresztbe futó szalagon ott van a szignója

  A reneszánsztól kezdve újjáéled a lovasszobor All antiqua - portré (festmények) - oldalról ábrázolja

Két táblából áll - férj, feleség - középen összecsukható tábla (Federico Montevecchio)

  Mátyás és Beatrix - portré, kőből Miért Corvin Mátyás - nemzetségteremtés (Bonfini) Jupitertől származónak tartják   Botticelli: Vénusz születése (1480-as évek)

Hármas egység (+ 2 képpel) - Primavera és Pallas Athéné

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.