Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Művészettörténet 7.

2014.11.19

Barokk Manierizmus (1520-1600) - el Greco, Brueghel) Szimmetriát, anatómiai pontosságot felrúgja.  

Megosztja a közvéleményt:

„túldíszített, giccses, hamis anyagból készül, utánzó (márvány-szerű festés)

18. században a francia felvilágosodás támadja a barokkot

(az egyház önkényuralmának tartja)

kastélyok - a leglátogatottabbak (Schönnbrun, Versailles, Gödöllő)

Luovre - a francia uralkodók lakhelye.  

Búcsújáró helyek: barokk stílus. - Mária-kultusz lesz jellemző.

Barokk városkép - Budai Vár is, Sopron, Győr óváros, Eger

Épített örökség - a legtöbb templomunk ez.

A török kori mecseteket amikor visszaállítják, az barokk lesz.

Kastélyszállók: Vas megyében van a legtöbb kastély, de elhanyagolták.

Kulturális turizmus éve - Gödöllő a tender (félnapos programba belefér, lovas programmal)

 

Barokk (16. század vége - 18. század eleje) - Mo-n a török miatt később jön

1630-as években Szlovák területen 1686 - Budáról kiűzik a törököt 1699 - Karlóczai béke  

Születése: Róma (ellenreformáció) - építészet, szobrászat

Másik születési hely: kastélyépítészet Franciaországban.

-         az ellenreformáció miatt születik.

-         az abszolutizmus mintapéldája (XIV. század)

-         a barokk az utolsó nagy és egységes stíluskorszak.

-         minden művészeti ágon korábban jellemző az egységesség, később aprózódik.

-         barokko = furcsa alakú gyöngy (portugál szó)

17. század - ellenreformáció (= rekatolizáció) - egyházegyesítő folyamat.

16. század közepén indul a Tridenti zsinat (Trento városa) - 20 évig ülésezik

17. század - 30 éves háború (1618-48) - katolikus kontra protestáns háború.

Inkvizíció - (a középkorban is létezik)  

A művészet terén is folyik a harc (békés) = barokk

-         kultúra + iskolarendszer - lágy és jóságos, érzékekre hatóan (visszafogadás)

-         bűnbánó szentek (Magdolna, a bűnös nő, és Péter, aki megtagadta Krisztust) - melyeket kell kiemelni, és hogyan kell őket ábrázolni.

-         Mária-kultusz virágzik.

-         Bazilika: Benczúr Gyula festménye - István felajánlja Máriának az országot.

-         Regnum Marianum kultusz (MO. nagyasszonya)

-         Patrona Hungariae (Madonna kultusz)

-         Máriapócsi Madonna (könnyező Madonna) - először Bécsbe kerül

-         látomásos szentek, stigmákkal rendelkező szentek kultusza.

-         Luther szerint - a fiatalok tudjanak írni, számolni - humanista iskolareform

 

Katolikus: jezsuita rend létrehozása (18. század első fele)

-         alapítója: Loyolai Szent Ignác (katalán)

-         Jézus Szíve Társaság - ők lesznek Krisztus katonái (lélekhalászok)

-         jezsuiták: diplomáciai szerepük lesz nagy, a világi hatalmat fontosnak tartják

-         (Richelieu - ő alapítja az első tudományos akadémiát)

 

Iskoladráma - a színház az oktatás eszköze - korcsoportokra osztják a gyerekeket.

Létrehoznak egy templomtípust.

Az ész évszázada (18. század sajátja) - az ember, mint gondolkodó lény.

Racionalizmus - Descartes: Gondolkodom, tehát vagyok

-         rációból kell egy új világképet létrehozni.

-         kételkedem, ez az alapja

Empirizmus (angol vonal) - Locke

-         a tapasztalati úton való megismerés a fontos

-         minden gyermek tiszta lappal születik - a tapasztalatok formálják.

Newton (17. század) - fizikai világképet alkot - új szemléletmód a világmagyarázatra.

18. század - ekkor lehet az ókor után először legális az ateizmus.   Tudományos Akadémiák fogalma:

Az első Franciaországban, Párizsban (40 halhatatlan - nem bővíthető)

Második: Londonban, Angliában (Royal Society) - a tudósok nem tanítanak

Berlin (Porosz terület) Szentpétervár - Oroszország (Nagy Katalin)

Mo-n csak a reformkorban - Széchenyi István felajánlja jövedelmét

(Széchenyi Ödön - Sikló

 Széchenyi Ferenc - könyvtár a Várban)

  Panteizmus eszménye: (Angliában)

Minden maradjon természetes, ne nyírjuk a fákat, bokrokat, + bérremete

 

18. század: A felvilágosodás százada - a klasszicizmus lesz majd a fő stílus irány.

Angol felvilágosodás - 17. század (fél évszázad) Francia felvilágosodás - 18. század (egy évtized)

Sokkal radikálisabb (1789-től) - eltulajdonítják a templomi tulajdonokat.

Abszolutizmus - feudális ~

18. századtól felvilágosult abszolutizmus (Mária Terézia)

  Ipari forradalom (19. század) Gazdaságilag: Manufakturális mód - gyári termelés Pénzalapú - egyértelműbb Iparosodás - könnyűipar / textilipar Társadalmilag: a nemesség elkülönül

-         Kevesebben tudnak megélni a földből (adómentes volt)

-         Már nem kell harcolniuk

-         Létrejön a hivatalt vállaló nemesség - ők lesznek a gentlemanok (új nemesség)
= nem kékvérű nemes, hivatalnok nemes
viselkedési mintaként maradt fenn
(magyar: dzsentri = régi nemes)

-         Franciáknál: dzsentri: vér, vagy kard nemessége
Talált nemesség: hivatalnok nemesség

-         Spanyolok: grand - régi nemes, hidalgó - új nemes

-         A polgárságnak egyre nagyobb szerepe lesz.

Művészet:   Építészet: hogyan lesz a lakótoronyból vár! (régi rajz)

-         a védelmet szolgáló uralkodói várépítészet

-         barokk kastélyépítészet: védelemnek nincs értelme (nagy erejű fegyverek)

-         mezők válnak hadszíntérré - a hadseregek nagyobbak.

-         uralkodói lakhely úgysem fog védeni. (abszolutizmusban nincs kitől félnie.

-         nyitott főúri rezidencia jön létre.

-         U-alaprajz - csak ezt nevezzük kastélynak - mutatja a gazdagságot.

                  Enfilade - nem lehet összeesküvést szítani - minden látható

-         Kétszárnyú ajtókat alkalmaznak

-         Nincsenek elzárt terek

-         Látható a tér nagysága (életmóddal összekapcsolódik)

-         Reprezentatív térfűzés ma is

Első emelet - ahol a tulajdonos lakik (férfiak, nők akár külön szárnyon)

-         összekötő részen: galéria = csak az egyik oldalán van ablaksor

-         tükörgaléria

-         eredetileg a kilátást szolgálta a galéria

Kert (kastély nélkül nincs kert

-         hátrafelé nyílik

-         francia kert = mesterségesnek tűnik a kialakítása

-         minden geometrikus formára nyírt (= az ember uralja a természetet)

-         angol kert később jön divatba:

nincsenek virágágyások, pagodák, buddhista sztupák Tatán maradt fenn a legrégibb angol kert - Tás-Gorsium romokból építettek műromot   Manzard-tető (tört síktető) - a francia barokkból ered

(manzárdlakásban laknak majd a 19. századi varrólányok: Mimi)

francia ablak - a padlószinttől indul (nyitható) francia erkély - biztonság Mire szolgál? - világosabbak a terek.   Barokk   Ovális a kedvelt forma - a barokk játszik a térérzékkel (lezáratlan a tér) Bonyolult tér és tömegformálás. Anyag: faragott kő, tégla Szerkezet: kosárív (az ellipszis egyik része) - Szentendre

Teknő boltozat - olyan boltozat, amin egy nagy freskó lesz.

Tükörboltozat

Inkább vízszintes hangsúlyok /díszíthető legyen (nem magasságokba tör)

Sok ablakforma: pl. ökörszem ablak (sugarakat is rajzolnak köré)

Risalit - homlokzat tengelyének előreugratása a falsíkkal párhuzamosan

(középső részt, főbejárat részt ugratják ki)   Műfajok: Képzőművészet: Műfaji sokszínűség, sok új téma jellemzi. Ok: protestáns - katolikus szétválás   Magasabb és alacsonyabb rendű műfajok lesznek: Magasabb rangúak - eddig is megvoltak:

-         vallási kép

-         mitológiai kép

-         portré (uralkodói)

-         történeti képek

Alacsonyabb rendűek - új műfajok:

-         csendélet (egyik fajtája a vanitas kép - olyan tárgyak vannak rajta, amik a múlandóságot jelképezik (szappanbuborék, törött pohár, koponya)

-         tájkép

-         életkép (zsánerkép) - hétköznapi emberek életét ábrázolják.

  A képzőművészeti akadémiák is ekkor alakulnak.

Ezt a hierarchiát tanítják - akadémizmusnak hívják.

  Raffaello: Atheni iskola (raffaellói stanzák = szobák)

Pápai lakosztály szobái (4. szoba) - aláírások szobája

Illusztrált padló (= kőmozaik) + a négy fal freskója

-         tudománytörténeti mű - ókori tudósok vannak rajta

-         Parnasszus - művészet

-         Az egyház diadala - hit, teológia

-         Erények

Platon - ideák Arisztotelész - tapasztalati

7 csoportban vannak az ókori tudósok, több évszázadból.

Reneszánsz épület előtt állnak

Szobrok a képen: bal - Apolló (művészet istene), jobb - Pallasz Athéné (tudás istene)

(nem keresztény szentek vannak ábrázolva) Platónként Leonardót ábrázolja. Arisztotelész valószínűleg Bramante   Sixtus kápolna

15. századi egyhajós épület, a pápa magánkápolnája, a pápaválasztás helye a mai napig.

  Michelangelo (Cinquecento) Álarchitektúra Kronológiai sor - korokat fest le Teremtés története - a szellemi teremtés a lényeg.     Barokk meghosszabbítás:

Bernini tervezte a Szent Péter teret (hogy látszódjon a kupola)

17. században megtervezik - bonyolult tér 2 trapéz-szerű rész

középen egy ovális (a bolygók pályája is ovális) - új eszme hatása

colonnád = szabadon álló oszlopsor - négyszeres (tér-lezárási megoldás)

Ez egy kulcslyukat formáló tér (üdvösséghez, Szent Péter kulcsa)

Jezsuita templomtípus: egyhajós

Oka: így nem lehet elbújni, a tér jól átlátható legyen (Il Gesú temploma)

Kiemelkedő / visszasüllyedő részek ritmust adnak az épületeknek.

Apoteózis = megdicsőülés   Nagyszombat - a legrégebbi magyar barokk templom Győr - karmelita templom Eger - minorita templom Szentendre - 7 szerb ortodox templomot építettek Vác - Fehérek temploma (a múmiák)   Versailles - (1643-1715) XIV. Lajos (Napkirály) Levau - építész

Lebrun - festő                                    összművészeti alkotás

LeNôtre - kertépítész

-         nyári rezidencia, később állandó hely

-         U-alakú, térnövelés tükörrel, márvánnyal.

Fertődi kastély

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.