Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Művészettörténet 8.

2014.11.19

19. század: sok minden jellemzi - „hosszú évszázad"   1789 - francia forradalom kitörése 1914 - a polgári kapitalista világrend megkérdőjelezése

(rövid évszázad: I. világháborútól a Szovjetunió felbomlásáig)

Kettős forradalom kora - ipari és társadalmi forradalom

Új anyagokat vezet be az építészetbe - vas, acél, üveg (szerkezeti elemként kerül be)

Az épület váza lesz vas, később acél.   Mérnöki építészet:

Elsősorban ipari épületek, hidak, gőzhajó, gőzgép, tömegközlekedés, gyárépületek, csarnokok - elfogadható, hogy a konstrukció látszódjon.

Pályaudvarok Pl.: Lánchíd, Nyugati és Keleti pályaudvar Eiffel-torony

Dohány utcai Zsinagógának (1850-es évek) is fémszerkezete van.

o       méretét tekintve is számottevő - Európa legnagyobb zsinagógája

o       neológ (nem ortodox) = reformer zsidóság

o       Bécs főépítésze építette - a világ harmadik legnagyobb zsinagógája!

  Ipar és nehézipar fontos Városalapítási láz = urbanizáció, metropoliszok születnek 19. század első fele - London az irányadó 1950-től Párizs veszi át a szerepet I. világháború után Berlin - a II. világháborúig.   1873-ban jön létre Budapest - Pest, Buda és Óbuda egyesül. Urbanizáció:

-         kávéházak (találkozóhely) - szalonként funkcionálnak

-         banképületek, biztosítók - a „pénz palotái"
          a kastélyok szerepét átveszik - Gresham, New York palota

-         bankok - pl. Párizsi udvar, Tőzsdepalota (TV székház)

-         színház és operaház (barokk - minden kastélyban volt színház - zártkörű)
          → tömegszórakoztatás
pl. Vígszínház, Népszínház, Opera 
Elkülönítették a kevésbé tehetőseket a gazdagoktól.
→ tipikus 19.századi tervezés (elkülönítés)

Megszületik a kapitalista rendszer - pénzalapú gazdálkodás

Polgári társadalom megvalósulása (francia: polgári forradalom, magyar: 1848-49)

A feudális maradványok megszüntetését, egyenlő jogokat és kötelezettséget, közteherviselést, jobbágyság eltörlését, vallási szabadságot.

 

Az abszolutista uralkodók ellen felkel a nép - kastély közgyűjteménnyé változik.

Nemzetállami kereteket akarnak (szabadságharcok) Németország és Olaszország születik ekkor.

Fél siker: Osztrák-Magyar Monarchia lesz (1867-től lesz a Habsburg birodalomból)

(a török kiűzetésétől számítva volt Habsburg birodalom)

Dualizmus - Bécs és Budapest verseng egymással = boldog békeidők (1862 - I. vh-ig)

Andrássy Gyula, Eötvös József - meghatározóak  

Stílus pluralizmus = egymás mellett futnak művészeti stílusok minden területen

(építő és képző)

A művész szerepe megváltozik - marad alkotó értelmiségnek, de vezérré válik ( = vátesz)

Nem csak az elit réteg beteljesítője.

Megszűnik a hagyományos kapcsolat az uralkodó réteggel.

Megrendelő - művész viszony megszűnik Művészi szabadság

Megszületik az „éhező művész" = bohémek - nehéz egzisztencia.

Minden nagy művész éhezik (nem értette meg a kora)

Kettészakad a művészet vonala - támogatott és éhező művészek.

Akadémiai irány - pl. építészet (kötöttebb, funkcionális)

Forradalmi művészeti irányok csoportja - pl. festészet (a színeit nézd, ne a tartalmát)

  (neo)klasszicizmus - 1780 és 1820 között romantika - 1820 és 1850 között (EU-ban) historizmus (eklektika) - 1850 és 1900 között (Mo-n a század végéig) realizmus - 1850 és 1870 között (irodalom: Victor Hugo)

impresszionizmus - 1870 és 1885 között (talán Székely Bertalan és Szinnyei-Merse Pál)

posztimpresszionizmus - 1885 és 1900 között impresszionizmus után következő sokféle: expresszionizmus - Munch: Sikoly szimbolizmus: Gogen, Csontváry szecesszió: 1890 és 1900 között (nálunk picit később - Mo: 1896-tól)   A forradalmi stílusoknak nincs építészeti megfelelője. Lechner Ödön - indiai motívumok. Az egyháznak alig van szerepe. - materialista világnézet / korszak. Kőnyomat, plakát - a szecesszió imádja Itt szakad el egymástól a művész és a közönség (értetlenséggel fogadják)

A művészi szabadság még nem érett. - művész / közönség közötti nagy szakadék.

  Klasszicizmus A felvilágosodás stílusbeli kiteljesedése

-         igazságos társadalom létrehozása, mindenkinek vannak jogai

-         antikvitás - így lesz minta 
görögökhöz, rómaiakhoz visszatalál (köztársaság)

 

tér és tömegformálás az ókorra megy vissza (antik templomhomlokzat)

pl. Magyar Nemzeti Múzeum - a római kupolát is másolják

Pantheon-szerű belső tér Múzeum - a köz okosodására, javára közgyűjteménnyé alakítják a kastélyokat. (museion = múzsák temploma)  

A protestáns templomok szintén klasszicisták - azért, mert ekkor kaptak egyenjogúságot.

(II. József türelmi rendelet) Mo-n a Kiskörút nyomvonalán épültek ezek.

A zsinagógák is ebben a stílusban épültek (ekkor kaptak vallásgyakorlati jogot)

A festészet és a szobrászat kevesebb - tanító inkább (pl. Pásztorlányka)

    Romantika (a regény szóból ered - érzelmi stílus)  

Nem a felvilágosodáshoz kapcsolódik, hanem a felvilágosodás eszményének kudarcához.

Napóleon féle császárság.

-         mélabú (splin - angol) világfájdalom

-         forradalmi eszmék iránti vágy és rajongás (pl. szabadságvágy)

-         orientalizmus (Kelet felé fordulás)

-         nemzeti eszmények, nemzeti művészetteremtés (pl. puszta téma)
pl. Pesti Vigadó (keleties, magyaros motívum)

 

A romantika nem az ókorból merít!

Középkor (pl. Fóti templom - Ibl Miklós , Vojnics kúria - kalászos oszlopfő

pl. történelmi tablók a táncteremben (MNM)

Lotz Károly, Székely Bertalan, Madarász Viktor, Markó Károly) zene: Liszt, Chopin, Brahms          

Historizmus = a történeti stílusok átvétele (történeti szóból ered)

  1848-49-es forradalom - elindult egy modern társadalmi átalakulás. → ez a historizmushoz vezetett

Polgári uralkodók lesznek - a polgárság már vásárolhat címeket (pl. báró)

A polgárság stílust keres magának - nem teremt magának újat, hanem visszanyúl.

  Funkció - stílus → mihez mi illik Az első illemtankönyvek ebben a korban születnek. A régi arisztokrácia stílusát veszi át. Sosem egy az egyben másol:

Templom - a gótikához nyúl vissza, esetleg reneszánsz (Mo-n)

A polgárság ideál stílusa, mert az ókorban volt először „szabadság"

(Steindl Imre - Parlament)

Bérház - a reneszánszhoz nyúl vissza, esetleg a barokkhoz.

Kastély - barokk Színház, opera - reneszánsz vagy barokk   Nem mutatja meg a szerkezetet: szerkezet + valami „köpeny" van rajta. Nincs színtiszta épület Stíluskeveredés = eklektika Ha nem keveredik: neogót, neoreneszánsz, neobarokk neo = új stílus, eklektika = válogatás  

pl. Parlament: alaprajz - neobarokk, kupola - neobarokk, csúcsívek - neogót,

nagy terek összefűzése - neobarokk   Körutak, városszerkezet:

Körutas, sugárutas, historizáló (ősi városrész középen)

 

Rokokó - nincs polgári (Casanova) ház - arisztokráciáé (pici kéjlakok)

  Nemzeti Múzeum - légi- felvétel (akvarell kép) British Múzeum - klasszicizáló Pantheon utánzat. Berlini Altes Múzeum (Pantheonnal)   Angolkertek - klasszicizáló épületecskével, természetes hatású kert. pl. a Városliget egy angolpark Franciaországban Pantheon Esztergomi Bazilika, Egri Bazilika - klasszicizáló Budapesten a protestáns templomok ilyenek   Canava (Ferenczy mestere) - Paolina (bútor = empire stílus) Mme Racamier - anti Napóleon kör Barabás Miklós - arcképcsarnok (a Lánchíd alapkőletétele) Tricolor - ebben a korban születik József Nádor - szobra az útvonalon lesz! Szépészeti Bizottmány - nemzetépítő korszak   Romantika építészete   Vigadó - keleties motívumok

Redute - épülettípus (bálokat, rendezvényeket tartanak.

Fóti templom - korai Ibl munka Londoni Parlament - gótkus stílusú

Gericault: Medúza tutaja - a romantika egyik irányadó műve (a Louvre-ban látható)

Edgar E. Poe - nála születik a horror Gericault - a csúnyát is tűri a romantika Delacroix - A szabadság vezeti a népet Antik motívumok - empire bútorok Szent István - már nemzeti viseletben látható Bécs: a Ring kiépülése (ring = kör, ciklus)

Ring-stílus = egy korszakban épült, amire sikerült a középületeket felfűzni.

Bécsi Szépművészeti - neobarokk (szemben ugyanolyan épület) Freskóját Munkácsy készítette. Neogót templom Votivkirche (fogadalmi templom) Párizsi opera - neoreneszánsz épület (Chagall festmények) Régi Erzsébet híd Rudas, Rác, Király, (Császár) - török fürdők Kisföldalatti - Európában a második, a kontinensen az első. Ferenciek tere - Clotild paloták (neobarokk bérház) - Habsborg Nagykörút - Blaha - EMKE - Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Hauszmann alajos - Néprajzi Múzeum - New York palota - kávéház Világkiállítások - ipari bemutatók voltak Szecesszió - nem csak l'art nouveau, hanem metro style (arra építették a metrójukat a franciák) Nyugati pályaudvar - a mostani McDonald volt a királyi váró!

Parlament - Steinl nyerte a pályázatot (Smidt volt a mestere, aki a bécsi Városházát építette)

Barokk, U-szárnyú kastélyalaprajz, manzárd tető, kupola - barokkos,

Támívek - gotizáló, eklektika

Régi Balettintézet, MÁV nyugdíjintézetének pénztárépülete, Opera - neoreneszánsz

Szent István Bazilika - 4 építész építette Neoreneszánsz kívülről, neobarokk belülről Tőzsdeszékház (neobarokk) - Alpár Ignác Postatakarékpénztár (szemben)

Vajdahunyad vára - bemutatja Magyarország történelmi stílusainak fejlődését.

Courbet - a realizmus atyja Impresszionizmus - a látást kell megújítani, nem a tartalmat Fénykép - még nem színes - marad a festőnek a szín Manet - Tiziano képét átértelmezi (Olympia) - Emil Zola képe Japonizmus - megszünteti a térbeliséget Renoire - színes árnyékok - pasztellkrétával fest Expresszionizmus - Munch: Sikoly - szubjektív, belső világot tükröz. Rembrandt - a pszichologizáló portré megteremtője

Van Gogh - nem vezetett műhelyt, autodidakta művész, nem pszichologizáló portré,

örvénylő vonalak Ripl-Rónai - szecessziós művész - a végzet asszonyáról készült kép

Önmagáért való vonaldísz motívum (jellegzetes szecesszió) - halottsápadtság, démoni

  Szecesszió Gustav Klimt: Csók - behozza az aranyat, háttér nélküliség Alfonz Munche - a plakátfestés mestere „ostorcsapás stílusa"

Toulouse Lautrec: Jane Avril (szecesszió) - inkább a forma, mint a szerkezet

  Szecesszió = kivonulás (az Akadémista világból) Ez már mozgalom!

Társadalmat akarnak mozgósítani - tudatos (öntudatosság)

Művészcsoportok jönnek létre, kiadványok.

Van nemzeti iránya - teremtsünk hazai stílust (pl. Gaudi is ilyen)

A historizmus ellen fordul - virágmotívum, állati ornamentika

Nincsenek lezárt síkok, aszimmetria kedvelése (Victor Horta)

  Jugend-style - német Art nouveau - franciák   Gaudí egyik háza, + Sagrada Familia Hundertwasser Bécs - a szecesszió kiállítóterme Magyarország - Zeneakadémia - szecesszió (Korn Flóris) Gresham - nemzetközi szecesszió Lechner Ödön - magyar szecesszió Méhecskék az épületeken - bankok voltak Földtani Intézet - magyaros szecesszió Koós Károly tér - kalotaszegi motívumot hozta be, népi motívumokat.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.