Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


1450-06 1. tétel

2014.11.19

1. A.) Önt egy utazási iroda idegenvezetőként kívánja alkalmazni. Milyen szakmai, társadalmi, erkölcsi és emberi elvárásokat támaszthatnak Önnel szemben? Milyen jogi feltételei vannak, hogy Ön egyáltalán jelentkezhessen az állásra? Melyek az idegenvezető legfontosabb feladatai beutazó és kiutazó csoport mellett?

Információtartalom vázlata

–        Az idegenvezetővel szemben támasztott szakmai, nyelvi, erkölcsi és emberi elvárások

–        Az idegenvezetői tevékenység jogi szabályozása

–        Az idegenvezető feladatai beutazó csoport mellett

–        Az idegenvezető feladatai kiutazó csoport mellett

 

 

Az idegenvezetővel szemben támasztott szakmai, nyelvi, erkölcsi és emberi elvárások

Erkölcsi követelmények:

Megbízhatóság:
- A munkavégzés megbízhatósága: pontos és megbízható munkavégzés. 
- Anyagi megbízhatóság: felel a munkaadó pénzéért, és bizonyos mértékig ránk van bízva az utas értékei is. 
- Munkája során az idegenvezető őrzi az ország értékeit is (múzeumok, műemlék helyek)
- Erkölcsi megbízhatóság: ne kivételezzünk az utasokkal, fontos a mértéktartás (borkóstolás)

Hazafiság, hazaszeretet:
- Ne kérkedjünk, de rosszat se mondjunk az országunkról.
- Ismerjük országunk törvényeit, és tartsuk, tartassuk be.
- Tartózkodjunk a szélsőséges politikai megnyilvánulásoktól.

Udvariasság:
- Legyünk udvariasak, de ne alázatosak. Ne kivételezzünk, de idősebb utasokat segítsük.
- Az idegenvezető mindent tegyen meg az utas kedvéért, amit meg lehet tenni.
- Az idegenvezető házigazdája a csoportnak, de nem a parancsnoka.

Tárgyilagosság:
- Ne használjunk szuperlatívuszokat. A hibákat ne titkoljuk el, és ne tagadjuk le.
- Az utazási irodát és a szolgáltatót ne hibáztassuk fennhangon.

Az idegenvezető adottságai:

·        az idegenvezető pszichológus:
Szükség van emberismeretre, hogy bánni tudjon az emberekkel.
Fontos a pozitív beállítottság (vendégek, idegenvezetés, látnivalók, önmaga felé)

·        az idegenvezető pedagógus:
Közösséget teremt a csoportjából.
Kénytelen pontosságra szoktatni a vendégeit, sőt fegyelemre is. 
Az idegenvezető nem oktathat, csak informálhat és mesélhet.

·        az idegenvezető jó emberismerő:
Egymás partnereivé kell válnia az utasnak és az idegenvezetőnek. Ehhez alapvető emberismeretre van szükség.

·        az idegenvezető fejlett önismerettel és realitásérzékkel rendelkezik:
A tudatosság, és az akarat nagyon fontos.

·        az idegenvezető empatikus képessége:
Az empátia olyan képesség, amelynek segítségével bele tudja élni magát a másik lelkiállapotába. = ráhangolódás, együttérzés.

·        az idegenvezető született szervező:
A sok váratlan helyzetben fontos a jó helyzetfelismerés. Fontos, hogy könnyen feltalálja magát, és dönteni tudjon. Jó viszony kialakítása a partnerkísérővel és a gépkocsivezetővel.

·        az idegenvezető higgadtsága és nyugalma döntő tényező a csoport hangulatának meghatározásában:
Nem veszítheti el a nyugalmát. (ha pl. elromlik a busz)

·        az idegenvezető határozottsága biztonságérzetet ad a csoportnak:
A határozatlanság nyugtalanná teszi a vendéget.

Az idegenvezető szerzett képességei:

·        Nyelvtudás:
Magas szintű nyelvkészség. A nyelvtudás szinten tartása: új nyelvi anyagok, szakmai szövegek.

·        Általános műveltség, lexikai / lexikális tudás:
Kulturális tájékozottsága elengedhetetlen. (történelem, irodalom)

·        Felkészültség:
A jó idegenvezető holtig tanul. Tudnia illik színházról, filmről, zenéről hazai és nemzetközi területen.

·        Előadókészség:
Fontos a jó előadás is, az érthető, színes, változatos beszéd.
Akkor beszéljen az idegenvezető, ha van érdemes és érdekes mondanivalója.

 

Az idegenvezetői tevékenység jogi szabályozása

Idegenvezetésről szóló rendelet:

·        meghatározza az idegenvezetés fogalmát:
Szakképzett idegenvezető közvetítésével az ország értékeit és nevezetességeit élő szóval ismertetik meg a turistákkal. Elsődlegesen csoportos társasutazáson van rá szükség.

·        meghatározza, mi nem minősül idegenvezetői tevékenységnek:
Magyar csoportok külföldi kísérése során az idegenvezető utaskísérői feladatokat lát el.

·        kimondja, hogy ki és milyen feltételekkel végezhet idegenvezetői tevékenységet
Aki rendelkezik MO-n kiállított idegenvezetői igazolvánnyal és azonosító kártyával.
Az idegenvezetők országos nyilvántartásába bejegyezték.

·        meghatározza, hogy ki kaphat idegenvezetői igazolványt:
Aki az idegenvezetői szakmai vizsgát letette, és erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkezik.
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal adja ki, ott vezetik az idegenvezetők országos nyilvántartását is. 
Azonosító kártya = kitűző, idegenvezetés közben viselni kell.

·        meghatározza az idegenvezetői igazolvány érvényességi körét:
Visszavonásig érvényes.

·        kijelöli a jogszabály betartását ellenőrző hivatalt:
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzi.

·        rendelkezik az idegenvezetői igazolvány visszavonására vonatkozóan

Az idegenvezetői vállalkozás:

·        Eseti megbízás alapján: az iroda fizeti utána a járulékokat.
Főállásúként alkalmazza.
Egyéni vállalkozóként – vállalkozói igazolvány szükséges. (okmányirodában lehet kérni)

·        Adózás: vállalkozói jövedelem szerinti adózás, vagy átalányadózás.

·        Mindenképpen megbízási szerződést kell kötni. (félnapos, vagy egész napos foglalkoztatásra)

·        Munkaszerződés: tartalmaznia kell kötelező elemeket: 
Ki, kivel, mikortól, meddig, milyen munkára, mennyiért, milyen munkafeladatra. 
Mik a szerződés felbontásának a feltételei, kikhez fordulhat jogorvoslatért. 
Kapnia kell: munkaköri leírást, munkavédelmi, tűzvédelmi oktatást.
Megbízás időtartama és helyszíne.

Jogai:

- az elvégzett munka után díjazás illeti meg.
- az ellátással felmerült költségeket a megbízó fedezi.
- utazási és szállásköltségek fedezése. 
- az összes szolgáltatás díjtalanul megilleti.
- külföldi út során napidíj ellátásban is részesülhetnek. (a napidíj adóköteles)

Kötelességei:

- pontosság és a tevékenység során elvárható magatartás
- időben és pontosan megjelenni
- köteles azonosító kártyát viselni
- az utasok meg legyenek elégedve
- felkészült, naprakészen tájékozott
- a rábízott készpénzt, vouchert gondosan kezelje
- köteles pontosan betartani a programot
- szóban vagy írásban beszámolni
- mindenben az utasok segítségére legyen
- nemzetünk értékeit kellően ismerje
- utasok biztonsága, értékeinek megőrzése
- üzleti, személyes és más adatokat, információkat bizalmasan kezelni

 

Az idegenvezető feladatai beutazó csoport mellett

Eligazítás, a csoport anyagainak átvétele:
A referenssel előre egyeztetett időpontban részt kell venni egy eligazításon.
Át kell beszélniük a forgatókönyv tartalmát, felveszi a készenléti pénzt.

A csoport fogadása és elszállásolása:
A csoport érkezése előtt kb. félórával kell megjelenni. 
Azonosító kártyát (kitűzőt) viselni kell. Kis táblát készít. (pozíciószám, melyik iroda csoportját várja, vagy a város neve, ahonnan érkeznek)
Transzfer ideje alatt beszélni kell (programismertetés, általános adatok a városról, stb)
Szálláson: ne felejtsenek semmit a buszban, gyors szobaelosztás, vacsora időpontja

A csoport tartózkodása alatti teendők:
A csoport étkeztetése (menü egyeztetése, teendők különleges étkezési igények esetében. 
Programok: Szervezett, Fakultatív és Garantált programok.

A csoport hazautaztatása:
Előkészítése: ellenőrzi az időpontot, csomagok elhelyezését (csomagszoba), a jegy rendben van-e, külön fizetendő szolgáltatások (pl. minibár), telefonos ébresztő, voucher igazolása, aláírása, a csoport tagjainak tájékoztatása.
Lebonyolítása:

Elszámolás:
A következő anyagokat adja át a referensnek: szabályosan igazoltatott voucher, rendkívüli esemény jegyzőkönyve, idegenvezetői beszámoló
Elszámolás a felvett készpénzzel, - áfás számla alapján.

 

Az idegenvezető feladatai kiutazó csoport mellett

Csak utaskísérői feladatokat lát el. 
A magyar idegenvezető csak buszban tarthat ismertetőt.

Eligazítás, a csoport anyagainak átvétele 
forgatókönyv, voucher, utaslista, szobalista, közlekedési jegyek (csoportos vonatjegyet megérkezéskor az érkezési ügyeleten le kell pecsételtetni), biztosítások, a költségek fedezésére szolgáló valuta, napidíjunk, utazási feltételek / szerződés-minta, térképek / prospektusok, utasprogram (minden utas megkapja), autóbusz-ülésrend
Aktuális vámszabályok, kiviteli nyilatkozat (= visszajövetelkor egyszerűsíti a vámkezelést) 

Találkozás a csoporttal, a túra elindítása
Indulás előtt fél órával meg kell jelenni.
Utaslista, poggyászok ellenőrzése, tájékoztatás a beszállásról, poggyászokról, korlátozásokról. Biztonsági intézkedések. Útvonal, pihenők egyeztetése.

A csoport tartózkodása alatti teendők
Szállodai elhelyezés: szobaelosztás, (mire kell tekintettel lenni)
Tolmácsolni kell a helyi idegenvezetőt. 
Rendkívüli helyzetek megoldása.

Hazautazás
Mint a beutazáskor

Elszámolás
Megfelelően igazoltatott voucherek, idegenvezetői jelentés, dologi költségelszámolás számlák alapján. igazoltatott közlekedési jegyek, rendkívüli esetek jegyzőkönyve.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.