Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Idegenforgalmi alapfogalmak - vizsgatételek

2014.11.19

TANTÁRGYI TÉTELSOR
IDEGENVEZETŐ HALLGATÓK RÉSZÉRE
2007/2008 TANÉV.

TANTÁRGY : BEVEZETÉS AZ IDEGENFORGALOMBA 


1. Ismertesse a turizmus történeti fejlődését! Határozza meg a turizmus fogalmát, tartalmi lényegét, megjelenési formáit ! 
Milyen szerepet játszanak az utazási indítékok a turizmusban? 
Csoportosítsa az utazásokat a motivációk szerint !


2. Ismertesse a szükséglet és az idegenforgalmi kereslet kapcsolatát! 
Ismertesse az idegenforgalmi kereslet lényegét, összetevőit, a keresletet meghatározó és befolyásoló 
tényezőket! Beszéljen az idegenforgalom fajtáiról irányultságuk szerint.


3. Ismertesse az idegenforgalmi termék és az idegenforgalmi kínálat kapcsolatát! 
Milyen sajátosságai vannak az idegenforgalmi kínálatnak és melyek a kínálat befolyásolásának lehetőségei?


4. Elemezze az ár, árszínvonal, árfolyam-szabályozás összefüggéseit, hatásait az idegenforgalmi 
versenyképesség vonatkozásában! 
Ismertesse az idegenforgalmi marketing fogalmát, folyamatát, sajátosságait!


5. Ismertesse a turizmus helyét és szerepét a világgazdaságban, fejlődésének tendenciáit! 
Elemezze a turizmus jelentőségét Magyarországon, turizmus politikánk alapelveit, határozza 
meg a fejlesztés feladatait és célkitűzéseit!


6. Ismertesse a turizmus állami és területi irányítási rendszerét, az Országos Idegenforgalmi 
Bizottság /OIB/ és a Magyar Turizmus Rt., RIB., TIB. szerepét és feladatait. 
Ismertesse a legfontosabb nemzetközi (UNWTO) és hazai szakmai szövetségeket és jellemezze 
tevékenységüket !


7. Beszéljen az idegenforgalom információs, statisztikai rendszeréről, működéséről.
Milyen gazdaságpolitikai megfontolások vezettek az exkluzív turizmus meghirdetéséhez? 
Ismertesse az exkluzív turizmus lényegét, célterületeit!


8. Ismertesse a vakációs, szabadidős és hivatás-, gazdasági, bussines turizmus jellemzőit, 
jelentőségét a hazai és nemzetközi turizmusunk alakulásában ! 
Elemezze belföldi turizmusunk jelenlegi helyzetét, sorolja fel a megoldásra váró feladatokat!


9. Ismertesse a gyógy- és termálturizmus lényegét, hazánk gyógy-idegenforgalmi adottságait és 
szerepét a nemzetközi és belföldi turizmusban, a fejlesztés szükségét és lehetséges irányait! 
Sorolja fel jelentősebb gyógyfürdőinket! Milyen feltételrendszer szükséges egy adott 
település gyógy-idegenforgalmi központtá válásához ?

10. Mit tartalmaz a Nemzeti Fejlesztési Terv Turisztikai Programja?
Határozza meg az incentíve turizmus lényegét, jelentőségét! 
Hogyan történik az incentíve utazások, tanulmányutak előkészítése, lebonyolítása?11. Ismertesse és értékelje a konferenciaturizmus valamint rendezvényturizmus jelentőségét, szerepét! 
Milyen hazánk konferenciaturizmusának infrastrukturális adottságai? Ismertesse a rendezvényszervezés személyi, tárgyi, jogi feltételeit! 
Milyen szerepet játszik a Publik Relations /PR/ az utazási vállalkozások értékesítő tevékenységében?


12. Beszéljen az idegenforgalmi piac fogalmáról, legfontosabb kategóriáiról! 
Milyen új ifo. motivációk válhatnak fontossá az elkövetkezendő években? 
Ismertesse a zarándok, vallás turizmus jellemző tulajdonságait.


13. Jellemezze hazánk jelenlegi belföldi és nemzetközi idegenforgalmát, a fejlesztési tendenciákat!
Ismertesse az állami, területi irányítási és koordinációs feladatokat, támogatás koncepcióját!


14. Az utazási irodák szerepe és feladata a turizmus lebonyolításában. 
Az utazási vállalkozások jelenlegi formái Magyarországon. 
Beszéljen a körutazó turizmus indítékairól, jellemzőiről.


15. Jellemezze Magyarország idegenforgalmi fogadóképességét, vonzerőit! 
Milyen természeti, történelmi, és kulturális adottságai vannak hazánknak? 
Mit jelent az aktív és passzív idegenforgalom fogalma, milyen gazdasági hatási vannak?


16. Ismertesse a hazai turizmuspolitika lényegét, céljait, jellemzőit és az idegenforgalom hazai irányítási rendszerét! Értékelje a turizmus helyét a magyar gazdaságban !


17. Milyen szerepet játszik a közlekedés és az úthálózat fejlettsége az idegenforgalomban? 
Elemezze Magyarország közlekedésének főbb jellemzőit és azok fejlesztésének szükségességét a 
turizmus vonatkozásában!


18. Ismertesse a falusi-, tanyasi turizmus magyarországi helyzetét, fejlesztési lehetőségeit, szükségességét, kiemelten az érdekeltek szemléletváltására, az idegenforgalom kínálat bővítésére és az elmaradott térségek turisztikai fejlesztéséhez kapcsolódó érdekeire !

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.